fungi - mushrooms and branches

A WORLD OF DISPLACEMENTS

"SLUMPENS ORDNANDE INVERKAN" solopiano & film: sten sandell text: Inger Christensen

munnen - retrospektiv 1991-2023

"Det är du som är du."

Piano Akustika - piano & IMAGE

Akustik Akt 13 - music/image - sten sandell

på insidan av ett klavikord - akt II

på insidan av ett klavikord - akt III

på insidan av ett klavikord akt I

BORDUNA ELEKTRIKA 1 - Hommage à Ole Sand

KARMANSBO AKT 1

ATLANTIS - MUSIK & BILD: STEN SANDELL, inspiration: IMRE BILLSTRÖM

stenboningar 1 - sten sandell/bo samuelsson

DOUBLE MUSIC LISA ULLÉN/STEN SANDELL - Film: Vanja Sandell Billström

i en ljudande tillblivelse - sten sandell möter august strindberg

borduna snow

ORGAN & BELLOWS

pulsar I

IT´S SNOWING

fukt III

röster, formanter och brus

mouth-chisel-dust-solopiano

even slower for clavichord

brytningar

röstrytmer IV

behind the wall

borduna elektrika II

borduna elektrika IV

DANCE NO. 87

det som skrivs...inger c. sten s.

elsa bergman/sten sandell duo I

elsa bergman/sten sandell duo II

I AM ON THE INSIDE OF SILENCE II

The HUNT

The procession

ur den anti-fascistiska sångboken för klavikord - en konstdokumentär i nio akter.

Sten Sandell Solo - Live at Kaleidophon, Ulrichsberg, Austria, 2016-05-07

vertikal akustik med horisontell prosodi - solopiano/röst

[B]ORDUNA [H]ETEROTOPIA [A]CUSTICUM - en undersökning av den de-rekonstruerade orgeln med sten sandell och norrbotten neo

The Shadow Out Of Time

paal/sten duo

det soniska ansvaret - för fyra röster med bilder

det sprungna ur

på insidan av språket

Ängen e överkryssad 1

Ängen e överkryssad 2

lau

språksånger I-IV

Parker/Sandell - St Peters Whitstable 2009

En sonisk triptyk

borduna heterotopia

musiklura 1975

en sonisk triptyk

Bilder - Heiko Purnhagen

Music inside the language

borduna