inside the clavichord - act III

inside the clavichord - act III

inside the clavichord - act I

BORDUNA ELEKTRIKA 1 - Hommage à Ole Sand

AKUSTIK AKT 1 - IMAGE: STEN SANDELL

kvarkarna! music & image - sten sandell

POSTLUDIUM 2022 - organ & image

KARMANSBO AKT 1

ATLANTIS - MUSIK & BILD: STEN SANDELL, inspiration: IMRE BILLSTRÖM

stenboningar 1 - sten sandell/bo samuelsson

DOUBLE MUSIC LISA ULLÉN/STEN SANDELL - Film: Vanja Sandell Billström

i en ljudande tillblivelse - sten sandell möter august strindberg

det är obehagligt

borduna snow

ORGAN & BELLOWS

WORK SONG !

pulsar I

IT´S SNOWING

fukt III

röster, formanter och brus

mouth-chisel-dust-solopiano

even slower for clavichord

borduna meantone

röstrytmer IV

brytningar

elsa bergman/sten sandell duo I

det som skrivs...inger c. sten s.

kvartsskiftningar I

kvartsskiftningar II

behind the wall

I AM ON THE INSIDE OF SILENCE II

elsa bergman/sten sandell duo II

borduna elektrika IV

borduna akustika - solopiano

DANCE NO. 87

borduna elektrika II

The HUNT

The procession

eva runefelt/sten sandell

ur den anti-fascistiska sångboken för klavikord - en konstdokumentär i nio akter.

Sten Sandell Solo - Live at Kaleidophon, Ulrichsberg, Austria, 2016-05-07

[B]ORDUNA [H]ETEROTOPIA [A]CUSTICUM - en undersökning av den de-rekonstruerade orgeln med sten sandell och norrbotten neo

vertikal akustik med horisontell prosodi - solopiano/röst

The Shadow Out Of Time

paal/sten duo

det soniska ansvaret - för fyra röster med bilder

paal + sten duo

det sprungna ur

på insidan av språket

Ängen e överkryssad 2

Ängen e överkryssad 1

språksånger I-IV

munnen - scen 4

munnen - scen 2

lau

Parker/Sandell - St Peters Whitstable 2009

a sonic triptych

borduna heterotopia

det perforerade rummet

På - insidan - epilog

musiklura 1975

a sonic triptych

Spelaren

Bilder - Heiko Purnhagen

Music inside the language

borduna