music inside the language - CD

Sten Sandell - Music Inside the Language
3CD-box, LJCD 5254, 2011

den spelande texten i rummet
den rumsliga texten i spelet
texten i det spelande rummet
det spelande rummet i texten

Music Inside the Language – solo
Sten Sandell – piano
Music Inside the Language – the drama
Sten Sandell - piano, röst, orgel, elektronik, komposition
piano, voice, organ, electronics, composition
Music inside the language – the trio
Nina de Heney – kontrabas/röst /double bass / voice
Sofia Jernberg – röst/voice
Sten Sandell – piano/röst/komposition/piano/voice/composition
Music inside the dialogue – the duo
Speldialog 110310
David Stackenäs – gitarr/guitar
Sten Sandell – piano
borduna 58´20´´
sten sandell – sounds

Detta är Sten Sandells tionde soloprojekt, men det första intermedia-projektet med musik, text och bilder i en trippel-CD-box.

"Jag önskar att fler musiker tog sig på samma förkrossande konstruktiva allvar med lust som Sten Sandell. Då skulle en idag ganska slentrianmässig improscen se helt annorlunda ut. Detta är utan tvekan ett av den svenska musikens och Sandells magnum opus." Thomas Millroth

http://www.soundofmusic.nu/recension/sten-sandell-music-inside-language