Related sounds

music inside the language

music inside the language - the trio!

Sofia Jernberg - röst
Nina de Heney - kontrabas/röst
Sten Sandell - piano/röst

Att ändra riktning eller behålla den

ej kompakt
ej fixerat, lättrörligt
ej tungt
ej gasform
ej i detta register

solid

Sofia Jernberg - röst, Nina de Heney - kontrabas/röst och Sten Sandell - piano/röst, har samlats i projektet: music inside the language,
där fonetiska klanger ligger till grund för improvisationer och grafiska kompositioner, där allt kan hända!

"Tänk er två personer, vilka är inbegripna i någon form av samvaro eller samspel eller samfärdsel. Vad den ena personen gör är ett gensvar på vad den andra personen nyss har gjort. Detta gensvar föranleder i sin tur ett gensvar från den andra personens sida, etc. Det är detta växelspel jag vill beteckna som social responsivitet."
Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, Bokförlaget Korpen, 1987, sid 12

Related images

Music inside the language