a sonic triptych

att slå an
att finfördela in i minsta beståndsdel
att spridas
eller
sammantaget bilda en punkt
en punkt fylld med inlevelse

studsar, fjädrar iväg
rekylerar
kommer tillbaka, svarar på något

mellan dessa anslag
råder en skenbar stillhet
en nervös väntan

i väntan på

att varje anslag följs av nästa tystnad
en förhållning i det instabila infinnandet
ingörandet

vilken klang har en ytaŠ

ovanpåstyrande rörelser
med underifrån spjälkade grenar
eller stolpar
med elasticitet, sviktande
med ett visst mått av instabilitet
i sidled
en rörlig konstruktion, lyhörd, följsam men ändå fokuserad
riktad
"de alltför hårda brister",
som Wolf Biermann sa
håller hela rörelsen igång framåt, bakåt eller kanske i sidled
en halvgenomtränglig yta
eller hud
polysensitiva överlagringar
bildar nya föränderliga mönster
medhörning genom flera lager,
på en och samma gång
ett raster med ett djupverkande seende, som följd
efterklanger formerar nya uppsättningar av polytonalitet
olika gråskalor överlagrar varandra
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar

efterklang

det efterkommande

efterverkningar av en händelse

efterföljder av något

för de efterkommande

eftertänksamhet

efterdyningar

reflektion

att stanna kvar i rummet

att hänga kvar i luften

att sitta kvar i väggarna

utklingning

ut går vi från rummet

från klangen

förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
förtätningar, förtunningar
f rtätningar,  ;f rtunningar
f rt tningar,  ; f rt nningar
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;
f  ;  ;  ;  ;  ;  ; r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;r
f  ;  ;  ;  ;  ;g r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ;  ; g r
f  ;  ;  ;  ;ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;  ; ng r
f  ;  ; n ng r,  ;  ;f  ;  ;  ;n ng r
f  ;  ;tn ng r,  ;  ;f  ;  ;nn ng r
f  ;t tn ng r,  ;  ;f  ;t nn ng r
f rt tn ng r,  ;  ;f rt nn ng r
f rt tn ngar,  ; f rt nn ngar