a som i abstrakt efter tystnaden

a som i abstrakt efter tystnaden, framför
b som i bakelit bakom ackorden
under bordunerna, framför andningarna
mellan pedalerna och kedjorna

i och bakom danserna, i ett tillstånd av fukt
mellan öronen och lungorna, i en epilog
under fem korta berättelser
med friktion - fem mot tre

återkopplingar i rösten, sångerna, feed<--->songs
i polyrytmiska flöden, ovala flöden
i gobi-öknen
med strängar, huvuden, händer, skor, gudar, människor, röstrytmer

slå inne i kroppen i k som i ett konkret kosmos
alldeles nära kalahari-öknen
som man inte kan ha i möblerade rum
under kontinentförskjutningarna

med ben, lungor
och en man springande på en grusväg
vals

med akustisk metrik

ej kompakt
ej fixerat, lättrörligt
ej tungt
ej gasform
ej i detta register

solid

det är omöblerat utanför huset
och på taket
eller aldrig
ovanför staden, ovanför gränsen

tala, tala
sålunda talade

saâäåäyyyy----

sju mot allt
eller
sju mot tre

tango

bakom skåp, lådor och lite grus
i skikt
på skinn och ramar
sånger, sånger mellan
sten och betong
snubbla och spring med synapser
på stranden, i staden, på landet, på kanten

den femte platsen, det första mötet
jakten
processionen
det andra mötet, den andra platsen med ljudet från en röd låda

den tredje platsen med trio utan solo
tretton år senare eller tre månader senare

att vara

tår och ögon
under golvet, under huset, under stenen, utanför tiden

vakum

munnen,  ;i luft och pipor bakom vattenhålet
i ett litet rum med stenar och tungor, i södern
och utanför huset som vågor i fem akter

doften av spräckt bakelit

doften är lila

flytande stenmassor
stenspår
med kondens
blöta spår

ej kompakt
ej fixerat, lättrörligt
ej tungt
ej gasform
ej i detta register

solid

handen följer stenens spår
handen pressar stenen
i linjer

levrad sten
ligger kvar på stranden
hetlevrad

under stenen finns
abstrakta skillingtryck
eller
abstrakta ballader

modala ballader

med strängar
och resonansbottnar
i nivåer, skikt
topografier

amodal perception; att uppfatta helheten

Oförutsägbart, ej pålitligt
Onaturligt, naturligtvis
Modalt, oansvarigt
Modellerat, självklart
Modala perceptioner, ostrukturerat