på insidan av språket

Ljudande tecken. Förtätningar. Förtunningar. Förgrovningar. Förfiningar. Förflyttningar i ljudbilden. Förskjutningar. Sammanblandningar. Utmejslingar. Autonomier. Hur låter textenŠ Hur låter den verbaliserade musikenŠ Den talande musiken med den sjungande texten. Den inifrån klingande. I seendets progression - ögats rörelse över pappret, bildas rytmiska skeenden. Fraseringar. Ur texten ljuder läckagen. In i musiken. Det skaver i sprickorna och värme uppstår. Oval poetik bildas. Ut går vi från bilden.