Related sounds

När det redan spelade träder ut

När det redan spelade träder ut för att ge plats åt något nytt eller använt som blir omformat till något annat som går in igen, träder tillbaka in i ljudbilden. Bildar en ny form av något gammalt, beprövat. Under femtioåtta minuter och tjugo sekunder händer något som rör sig framåt i ett virvlande tempo på samma gång som klangstoderna cirkulerar kring sin egen axel. Tillstånd. Rör sig varken framåt eller bakåt eller i sidled. Har jag upplevt denna situation tidigare någonstansŠ Har jag sagt och skrivit detta förutŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Är något redan bekant också något väldigt obekantŠ Från alla håll i rummet blir tiden utbytt. Ombytt. Omriktad. Omgjord. Omreagerad. Förbytt. Uttjänt. Vi omger oss. Förbrukar. Förvandlar oss. Igen. Punkt. Och igen. När det redan spelade träder ut för att ge plats åt något nytt eller använt som blir omformat till något annat som går in igen, träder tillbaka in i ljudbilden. Bildar en ny form av något gammalt, beprövat. Under femtioåtta minuter och tjugo sekunder händer något som rör sig framåt i ett virvlande tempo på samma gång som klangstoderna cirkulerar kring sin egen axel. Tillstånd. Rör sig varken framåt eller bakåt eller i sidled. Har jag upplevt denna situation tidigare någonstansŠ Har jag sagt och skrivit detta förutŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Är något redan bekant också något väldigt obekantŠ Från alla håll i rummet blir tiden utbytt. Ombytt. Omriktad. Omgjord. Omreagerad. Förbytt. Uttjänt. Vi omger oss. Förbrukar. Förvandlar oss. Igen. Punkt. Och igen. När det redan spelade träder ut för att ge plats åt något nytt eller använt som blir omformat till något annat som går in igen, träder tillbaka in i ljudbilden. Bildar en ny form av något gammalt, beprövat. Under femtioåtta minuter och tjugo sekunder händer något som rör sig framåt i ett virvlande tempo på samma gång som klangstoderna cirkulerar kring sin egen axel. Tillstånd. Rör sig varken framåt eller bakåt eller i sidled. Har jag upplevt denna situation tidigare någonstansŠ Har jag sagt och skrivit detta förutŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Är något redan bekant också något väldigt obekantŠ Från alla håll i rummet blir tiden utbytt. Ombytt. Omriktad. Omgjord. Omreagerad. Förbytt. Uttjänt. Vi omger oss. Förbrukar. Förvandlar oss. Igen. Punkt. Och igen. När det redan spelade träder ut för att ge plats åt något nytt eller använt som blir omformat till något annat som går in igen, träder tillbaka in i ljudbilden. Bildar en ny form av något gammalt, beprövat. Under femtioåtta minuter och tjugo sekunder händer något som rör sig framåt i ett virvlande tempo på samma gång som klangstoderna cirkulerar kring sin egen axel. Tillstånd. Rör sig varken framåt eller bakåt eller i sidled. Har jag upplevt denna situation tidigare någonstansŠ Har jag sagt och skrivit detta förutŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Är något redan bekant också något väldigt obekantŠ Från alla håll i rummet blir tiden utbytt. Ombytt. Omriktad. Omgjord. Omreagerad. Förbytt. Uttjänt. Vi omger oss. Förbrukar. Förvandlar oss. Igen. Punkt. Och igen. När det redan spelade träder ut för att ge plats åt något nytt eller använt som blir omformat till något annat som går in igen, träder tillbaka in i ljudbilden. Bildar en ny form av något gammalt, beprövat. Under femtioåtta minuter och tjugo sekunder händer något som rör sig framåt i ett virvlande tempo på samma gång som klangstoderna cirkulerar kring sin egen axel. Tillstånd. Rör sig varken framåt eller bakåt eller i sidled. Har jag upplevt denna situation tidigare någonstansŠ Har jag sagt och skrivit detta förutŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Upprepar jag mig själv för att komma vidareŠ Är något redan bekant också något väldigt obekantŠ Från alla håll i rummet blir tiden utbytt. Ombytt. Omriktad. Omgjord. Omreagerad. Förbytt. Uttjänt. Vi omger oss. Förbrukar. Förvandlar oss. Igen. Punkt. Och igen. När det redan spelade träder ut för att ge plats åt något nytt eller använt som blir omformat till något annat som går in igen, träder tillbaka in i ljudbilden. Bildar en ny form av något gammalt, beprövat. Under femtioåtta minu


Related texts

Droner, rytmer och rum