spraksanger I

  1. språksånger I

NINA DE HENEY - röst och kontrabas
SOFIA JERNBERG - röst  ;
STEN SANDELL - röst/piano/elektronik/komposition