Karin Almlöfs Förlag & Borduna Edition Proudly Presents!
Essäer möter musik och bild
Essays meet music and image
mun - mejsel – stoft / mouth – chisel – dust
röst/piano/orgel/klavikord/elektronik/text/bild voice/piano/organ/clavichord/electronics/text/image

© 2021 Sten Sandell,
Karin Almlöfs Förlag
Borduna Edition 2021
ISBN 978 91 985939 7 6

https://konvojrecords.bandcamp.com/album/duo-akt-i-vii
johannes nästesjö/sten sandell duo