Tone Åse/Sten Sandell Duo, https://sonictransmissionsnorth.com/

Karin Almlöfs Förlag & Borduna Edition Proudly Presents!
Essäer möter musik och bild
Essays meet music and image
mun - mejsel – stoft / mouth – chisel – dust
röst/piano/orgel/klavikord/elektronik/text/bild voice/piano/organ/clavichord/electronics/text/image

https://konvojrecords.bandcamp.com/album/duo-akt-i-vii
johannes nästesjö/sten sandell duo