Ängen e överkryssad Fredrik Nyberg - text/röst; Sten Sandell – preparerat piano/röst/bild

(PDF)