THE LANGUAGE INSIDE THE ORGAN BEHIND THE PIANO
ALMLÖFS FÖRLAG OCH STEN SANDELL PROUDLY PRESENTS: THE LANGUAGE INSIDE THE ORGAN BEHIND THE PIANO - MUSIC/TEXT/IMAGE - 2017

http://www.almlofsforlag.se/

sten & elsa 1/2
elsa bergman & sten sandell
produktion: josef doukkali

sten & elsa 2/2

stensandell.bandcamp.com

ut efter ytan - solopiano och röst

sten sandell - solopiano

sten.sandell@gmail.com