http://www.almlofsforlag.se/

sten & elsa 1/2
elsa bergman & sten sandell
produktion: josef doukkali

sten & elsa 2/2

stensandell.bandcamp.com

ut efter ytan - solopiano och röst

melodier & fragment
MUSIC AND FILM IN A BOX!
MELODIES & FRAGMENTS
Contemporary Music for Grand Piano, Prepared Grand Piano,
Clavichord, Organ, Voice, Electronics & Some Other Sounds & Images
kontemporär musik för flygel, preparerad flygel, klavikord
orgel, röst, elektronik och några andra ljud & bilder

ALMLÖFS FÖRLAG OCH STEN SANDELL PROUDLY PRESENTS: THE LANGUAGE INSIDE THE ORGAN BEHIND THE PIANO - MUSIC/TEXT/IMAGE

ur den anti-fascistiska sångboken för klavikord
en konstdokumentär i nio akter.

Fredrik Nyberg & Sten Sandell Plötsligt infinner sig en oro, 2017

sten sandell - solopiano

sten.sandell@gmail.com